مطالب توسط irandep

کارکرد سوالات افسردگان گمنام

در تمام موارپذیرفتن این که افسردگی باعث ناتوانی ما شده واقعاً چه چیز مثبتی می تواند داشته باشد؟شاید بگوییم “ما که از قبل هم این موضوع را می‌دانستیم و به خاطر همین هزینه های زیادی را صرف درمان خودمان کرده‌ایم” اما اگر واقعاً بپذیریم که ناتوان هستیم، به شکل متناقضی نیروی تازه ای دریافت خواهیم […]

ندای بهبودی

در تمام موارد انحرافات شناختی و طرز تفکر اشتباهی که منجر به افسردگی م شده بود، قطعاً من مقصر بودم.در مورد من تمام انحرافات فکری ام ناشی از رنجش اساسی و اولیه من از خداوند بود چون زندگی آنطور که من می خواستم برایم پیش نرفته بود. این رنجش منشاء انحراف فکری من در تمام […]

سنت های دوازده گانه افسردگان گمنام

مفهوم سنت های دوازده گانه افسردگان گمنام از نظر کسانی که اکنون در حمایت انجمن افسردگان گمنام هستند، این انجمن تفاوت بین بدبختی و خوشبختی و در بسیاری موارد تفاوت بین مرگ تدریجی و زندگی هدفمند را نشان داده است و البته برای افراد افسرده که هنوز به انجمن دسترسی پیدا نکرده‌اند هم این مطلب […]

راهنمای تازه واردین افسردگان گمنام

هر سفری در زندگی با اولین گام آغاز می شود. امروز شما یک گام بزرگ به سوی رشد شخصیتی و آرامش برداشته اید.افسردگی، تجربه ای است که ما به تنهایی نمی توانیم از شرش خلاص شویم. تجربه ای که نیاز داریم بر روی آن کار کنیم و به زمان احتیاج داریم. در افسردگان گمنام بر […]

آیا من افسرده شده ام یا فقط یک اندوه زودگذر است؟

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط ، جدا بودن و منزوی بودن است.افسردگی یا مالیخولیا بیماری جوامع مدرن است.در هنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خودمان از دیگر انسان ها و همچنین دیگر چیزها داریم باعث می شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم. پایه رشد و بهبودی در […]