پانزدهمین شورای انجمن افسردگان گمنام ایران به صورت مجازی در تاریخ

۳۰  آبان ماه  ۱۳۹۹

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ در فری کنفرانس برگزار می شود.

چهاردهمین شورای انجمن افسردگان گمنام ایران در استان خوزستان – شهرستان ایذه

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در آدرس زیر برگزار می شود

آدرس: ایذه – خیابان حر، مرکز بهزیستی.
( شرکت برای عموم آزاد است )

سیزدهمین شورای انجمن افسردگان گمنام ایران در اصفهان

۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در آدرس زیر برگزار می شود

آدرس:اصفهان ، خیابان سجاد، بعد از چهارراه آپادانا،جنب پمپ بنزین،بن بست۱۲ (شهید عابدینی) موسسه آفتاب مهر زنده رود
( شرکت برای عموم آزاد است )

برگزاری جشن شش سالگی انجمن افسردگان گمنام اصفهان