شیراز میدان اطلسی به سمت چهارراه باغ تخت روبروی بانک صادرات فرهنگسرای گلواژه های شعر شیراز
جمعه ۲۸ تیر ۹۸ از ساعت ۸صبح الی ۸ شب
( شرکت برای عموم آزاد است )