شیراز میدان اطلسی به سمت چهارراه باغ تخت روبروی بانک صادرات فرهنگسرای گلواژه های شعر شیراز
جمعه ۲۸ تیر ۹۸ از ساعت ۸صبح الی ۸ شب
( شرکت برای عموم آزاد است )

سیزدهمین شورای انجمن افسردگان گمنام ایران در اصفهان

۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸

از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در آدرس زیر برگزار می شود

آدرس:اصفهان ، خیابان سجاد، بعد از چهارراه آپادانا،جنب پمپ بنزین،بن بست۱۲ (شهید عابدینی) موسسه آفتاب مهر زنده رود
( شرکت برای عموم آزاد است )