با خودت تکرار کن…
امروز همه جا بوی عشق می آید…
من سرشار از حس بودنم و امروزم را با انرژی مثبت و عشق، زیبا و با شکوه می سازم…
خدایا سپاسگزارم…

من آیینه ی تمام نمای پروردگارم

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین،جالب ترین و با ارزش ترین فردی بشی که میشناسی …

یعنی خودت

شاید این پیام امروز تو باشد…
نیروی کائنات هم اکنون از طریق افکار مثبت من، سرگرم انجام کارهاست تا عالی ترین خیر و صلاحم را رقم بزند…

هرگز تسلیم نشو…                                
    سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه دهد،
                                      وزیر می شود…

افکارت را جدی نگیر

من به ضرورت اقدام معتقدم
دانستن کافی نیست

         خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد،

           خواستن باید با برخواستن همراه باشد…