خیر مقدم انجمن افسردگان گمنام

افسردگي تجربه اي است كه ما نمي توانيم از شرش خلاص شويم. تجربه اي كه نياز داريم بر روي آن كار كنيم و به زمان احتياج داريم. هر سفری در زندگی با اولین گام آغاز می شود.امروز شما یک گام بزرگ به سوی رشد شخصیتی و آرامش برداشته اید. افسردگی تجربه ای ست که ما به تنهایی نمیتوانیم از شرش خلاص شویم. تجربه ای که نیاز داریم بر روی آن کار کنیم و به زمان احتیاج داریم. در افسردگان گمنام بر این اعتقاد هستیم که قبل از شروع و دیدن تغییر، لازم است به طور منظم در جلسات حضور یابیم. ما دریافتیم اگر خواهان تغییر و شروع یک حس بهتر هستیم باید بهای آن را در زندگیمان بپردازیم و شروع به تغییر دادن نحوه تفکر، اعمال و احساسهایمان کنیم. ما درمانهای معجزه آسا و راههای میانبر نداریم. اگر به خودتان فرصت دهید و به طور منظم به جلسات بیایید، به آهستگی شروع به مدیریت زندگیتان خواهید کرد، به این معنا که خود ارباب زندگیتان میشوید نه آنکه در کناری بنشینید و به افسردگی اجازه دهید که شما را منزوی و احساساتتان را تحت کنترل بگیرد. ما نیز مانند شما بودیم، اگر بر روی اصول افسردگان گمنام کار کنید نتیجه خواهید گرفت. افسردگان گمنام بر این اعتقاد است که کسی که به گروه مراجعه می کند و تمایل به تغییر دارد هر زمانی که مایل است میتواند شروع کند. آمدن به یک گروه خودیار مانند پوشیدن کفشهای نو است ،ابتدا ممکن است کمی سخت به نظر آید اما اگر تسلیم شوید و مدتی به پوشیدن آنها ادامه دهید مانند،کفش های قدیمی تان می شوند.