• تصمیم بگیر که عاشق زیباترین،جالب ترین و با ارزش ترین فردی بشی که میشناسی … یعنی خودت
  • اگر ندانید به کجا می روید،چگونه انتظار دارید به آنجا برسید
  • افکارت را جدی نگیر
  • اگر یک چیزی هنوز ذهنت را درگیر کرده،ارزشش را دارد که برای بدست آوردنش ریسک کنی
  • تلاش کن هر کاری را قبل از موعد مقرر به پایان برسانی
  • تا جای ممکن کارای مهم را صبح انجام دهید
  • خواستن به تنهایی،کاری از پیش نخواهد برد،خواستن باید با برخواستن همراه باشد
  • دویدن فایده ای ندارد اگر به موقع ندوی
  • من آینه تمام نمای پروردگارم
  • هرگز تسلیم نشو.سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد  وزیر می شود
  • من فرمانده ای هستم باهوش،شجاع و قوی

جملات انگیزشی.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید