مطالب توسط irandep

,

آیا من افسرده شده ام یا فقط یک اندوه زودگذر است؟

معنی افسردگی در واقع احساس عدم ارتباط ، جدا بودن و منزوی بودن است. افسردگی یا مالیخولیا بیماری جوامع مدرن است.در هنگام افسردگی میل شدیدی که برای جدا کردن خودمان از دیگر انسان ها و همچنین دیگر چیزها داریم باعث می شود که با خودمان به همان میزان قطع ارتباط کنیم.

,

راهنمای کاردکرد دوازده قدم افسردگان گمنام

روانشناسان اظهار می کنند که در واقع ما فقط با نیروی اراده خودمان نمی توانیم تغییری در بیماریمان ایجاد کنیم .اگر افسردگی خفیف ، یا در مراحل اولیه باشد با انجام فعالیت های خاص، خودمان فقط می توانیم احساساتمان را منحرف کنیم. مسئول کمیته نشریات: ۰۹۳۳۶۰۱۶۷۴۰